LNS Utemiljö skapar trivsamma miljöer

och höjer värdet på din fastighet

Vi, Lasse, Niklas och Stefan, har hjälpt villa- och markägare med trädfällning, röjning och markarbeten under några år och har fått stor uppskattning för vår breda erfarenhet, våra metoder, vår maskinpark samt våra kontakter. Genom vår lokala förankring  och vårt arbetsätt kan vi utföra uppdragen professionellt och kostnadseffektivt.


Vi tyckte då att fler fastighetsägare bör kunna dra en fördel av våra tjänster och har därför organiserat oss i ett virtuellt företag som vi kallar LNS Utemiljö. Med våra referenser i ryggen vänder vi oss nu till gamla och nya kunder på Vikbolandet. LNS Utemiljö vänder sig i första hand till villaägare och samfälligheter som önskar skapa en trivsam utemiljö genom trädfällning, buskröjning, stubbfräsning, mark- och trädgårdsarbeten.


Vi tillhandahåller tjänster allt från projektering av fastighet och park-anläggning till skötsel.


Vi har utrustning för alla ändamål - allt från buskröjning till trädfällning med skördare. Med vår utrustning och våra arbetsmetoder anpassar vi arbetet så att uppdraget kan utföras så kostnadseffektivt och skonsamt som möjligt. Vår maskinpark ger oss också möjligheten att erbjuda olika typer av transporttjänster, som inte tillhör vår kärnaffär.


Vårt arbetssätt avviker på många sätt från det traditionella, genom att vi bland annat offererar alla våra uppdrag och har en nogrann uppföljning av utfört arbete.


Vid ett första kundmöte går vi i genom kundens önskemål men brukar även komma med inspel om vad som borde göras för att tex lyfta fram en ek eller tall, få en ljusare miljö eller bättre utsikt. Efter genomgången ges ett budget-pris, varefter arbetet kan påbörjas då offerten är godkänd. Under arbetets gång har vi en löpande kommunikation med kunden.


Vi är certifierade och har företagsförsäkringar. Självfallet jobbar vi med största säkerhet.

Utöver vår kärnverksamhet så säljer vi ved och jord samt tillhandahåller olika typer av transporttjänster.


Ved

Vi säljer prima björkved i 1,5 kubiks säckar. Kostnad för säck tillkommer i det fall att veden inte tippas i vagn. Pris 1200 kronor inklusive moms.

Ved kan, beroende på tillgång, även säljas i 40-liters säckar. Pris 100 kronor inklusive moms.


Vi kan även ombesörja transport mot ett fast pris.


Ring Lasse eller fyll i kontaktformulät för beställning.
Jord

Vi kan leverera jord i olika kvantiteter (10 ton per lass eller ett släp) och kvaliteter (Anläggningsjord eller sållad jord).


Ring Lasse eller fyll i kontaktformulär för offert.Transporter

Vi kan erbjuda olika typer av transporttjänster. Vår hästransportvagn rymmer tre hästar. Med våra maskinsläp kan vi transportera grävmaskin, skogs-maskiner, takstolar och andra skrymmande saker. Därutöver har vi olika typer av vagnar till bil och ATV.


Med våra lastare och vår grävmaskin kan vi även hjälpa till vid tunga lyft.Landskapsvård handlar om att ta fram det vackra genom röjning och lämplig trädfällning samt lite markarbete ...

Nedan redovisar vi exempel på uppdrag som vi utfört. Referenser erhålles på begäran.

Vi har en maskinpark för alla behov i våra tjänstesegment. Och det vi inte har hyr vi in till bra pris ..

LNS Utemiljö är en samverkan mellan Haraldssons Skog, Mörje Jord och Skog samt Vintersboherrgard.se

Samtliga företag har F-skattesedel och är momsregistrerade.


Kontakta Lasse, Niklas eller Stefan

Vi återkommer snarast

Lasse

073-070 97 51

Niklas

070-797 24 24

Stefan

072-992 42 52

 
 
 
Trädfällning/röjning
Markarbeten
Transport av ris
Ved
Jord
Projektering
Transport
Annat